Creative Stuff


GDPR

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018 sunt aplicabile prevederile Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigura o securitate si o protectie sporita referitor la datele dumneavoastra personale. Va rugam sa ne acordati asistenta si consimtamântul pentru a fi în masura sa implementam în mod corect aceste prevederi.Din 25 mai 2018, pentru a fi în masura sa va furnizam serviciile noastre, respectiv sa va putem trimite în continuare oferte privind serviciile turistice, precum si oricare alta forma de servicii de agrement si de alimentatie publica, care ar putea intra sub incidenta interesului dvs., dar si stiri, campanii, invitatii la diverse evenimente, este necesar sa obtinem consimtamântul dumneavoastra expres.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.pensiuneaelite.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Datele cu caracter personal înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, iar o persoana identificabila este acea persoana identificabila, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Aceasta Politica se refera la datele personale ale clienatilor nostri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intra în contact cu noi sau care viziteaza locatiile noastre, angajati sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. si se aplica datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la receptie, formulare diverse, CV-uri, înregistrari video, web-site, social media. În scopul desfasurarii activittaii, Pensiunea Elite, poate colecta, prelucra si stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limiteaza la: nume, prenume, cetatenie, adresa, telefon, adresa de e-mail, imagini în miscare etc.

Politica de confidentialitate descrie:

-        Scopul pentru care colectam si modul în care folosim datele dumneavoastra cu caracter personal;

-        Modul în care colectam date cu caracter personal;

-        Temeiul procesarii pentru scopul de mai sus;

-        Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si le procesam;

-        Perioada de stocare în vederea procesarii;

-        Drepturile dumneavoastra si modul în care puteti sa le exercitati;

-        Catre cine putem transmite aceste date.

-        De asemenea, dorim sa va facem cunoscute masurile pe care le luam pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal precum si modul în care ne puteti contacta în chestiuni legate de confidentialitate si de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

CINE SUNTEM?

Suntem Societatea  Comerciala Monica Invest SRL si actionam in calitea de proprietara si operator al Pensiunii Elite, Bacau. Datele noastre de identificare sunt : C.U.I. RO 21698616, NR REG COM.: J04/820/2007.

SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastra colecteaza date în urmatoarele cazuri:

1.      Daca sunteti un client sau un potential client al Pensiunii:

Avem obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

1.1.  Pentru a va oferi serviciile noastre

Va solicitam date pentru a va oferi serviciile noastre:

– a va putea rezerva camere si alte servicii la pensiunea noastra; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;

– a va putea caza în pensiunea noastra; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligatii legale; - Legea Turismului, Capitolul VII Sistemul Informatic de Evidentei a Activitatiii de Turism din Romania (SIEATR)

1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastra

Este important pentru noi sa putem comunica cu dumneavoastra în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastra asupra serviciilor noastre, acela de a solutiona diverse sesizari ale dumneavoastra sau acela de a va putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

1.3.  Obligatie legala

În anumite situatii va putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligatii legale, impuse de legislatia în vigoare. Legea Turismului, Capitolul VII Sistemul Informatic de Evidenta a Activitatii de Turism din Romania (SIEATR)

Categoriile de date prelucrate în contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de posta electronica (optional) precum si alte date personale pe care ni le puteti furniza direct.

2. Daca sunteti un angajat sau un alt tip de colaborator

2.1.  Pentru a intra în relatii contractuale cu noi (Contract Individual de Munca etc.)

Va solicitam datele impuse de lege pentru a încheia contracte de munca cu noi, în temeiul unei obligatii legale: nume, prenume, domiciliu, data si locul nasterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastra

Pentru a putea comunica cu dumneavoastra în timp util va putem solicita numurul de telefon si adresa de posta electronica.

3. Daca doriti sa va angajati la Pensiunea Elite

Utilizam datele personale continute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificarile solicitantilor pentru o pozitie în cadrul Pensiunii Elite. Ne bazam prelucrarile pe interesul de potentiala încheiere si derulare a unui contract de munca.

Categoriile de date prelucrate în contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt numele, adresa de posta electronica, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educatia si instruirea, calificarile profesionale, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le puteti furniza direct.

4. Daca sunteti un partener de afaceri / furnizor

4.1.  Pentru a tine legatura cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a pastra contactul direct si a mentine relatia contractuala cu dumneavoastra. Colectam aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2.  Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact pentru a comunica cu dumneavoastra cu privire la orice probleme relevante legate de relaatia noastra contractuala.

4.3.  Obligatie legala

În anumite situatii va putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligatii legale, impuse de legislatia în vigoare.

5. Daca sunteti un vizitator la Pensiunea Elite

Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a asigura securitatea, bunurilor si personalului nostru. În acest caz, ne bazam procesarea datelor pe interesul legitim al Pensiunii Elite, si anume protectia acestor spatii, active si personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastra precum si alte date cu caracter personal pe care ni le puteti furniza direct, la solicitarea noastra, precum si imaginile dumneavoastra înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijlocelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastra tacit (intelegerea si acceptarea seminificatiei indicatorului „Zona supravegeata video”. Spatiile supravegheate video sunt receptia, restaurantul, holurile pensiunii, parcarea si imprejmuirile aferente pensiunii.

6. Daca sunteti utilizator al site-ului noastru www.pensiuneaelite.ro.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele si prenumele, adresa de email, numarul de telefon,observatii despre preferintele serviciilor dumneavoastra .

Transmiterea de date cu caracter personal catre terti

Desi, ca o regula generala, noi nu divulgam datele dumneavoastra personale catre terti, exista posibilitatea:

– daca exista obligatia legala de transmitere a datelor personale relevante catre autoritati publice.

Durata procesarii

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada cât mai scurta de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfasurare a activitatii noastre, pentru inregistrarile video durata este de 60 zile( inregistrare ciclica), documentele semnate la sosirea in unitate in vederea cazarii (fise de cazare- in dublu exemplar) un exemplar este distrus de catre unitatea noastra in termen de 3 luni,dovada o constituie incheierea unui proces verbal de distrugere, iar exemplarul numarul 2 este predat Politiei Bacau. Datele colectate in programul de rezervari/programul de facturari sunt stocate pentru o perioada de 24 luni. Pentru datele colectate online, prin intermediul site-ului www.pensiuneaelite.ro, acestea sunt redirectionate catre adresa de e-mail pensiunea.elite@gmail.comsi sunt stocate pentru o perioada de 24 luni.

Pot exista însa situatii în care legislatia în vigoare impune pastrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

Drepturile dumneavoastra

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD va ofera o serie de drepturi, inclusiv:

dreptul de acces – va permite sa obtineti confirmarea faptului ca datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre noi si, daca este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activitati de prelucrare;

dreptul de rectificare – va permite sa rectificati datele dumneavoastra personale daca sunt incorecte;

dreptul la stergere – va permite sa obtineti stergerea datelor dumneavoastra personale în anumite cazuri, ca de exemplu: daca datele nu mai sunt necesare în legatura cu scopurile pentru care au fost colectate; daca procesarea s-a bazat pe consimtamântul dumneavoastra si daca v-ati retras consimtamântul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai exista un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastra personale; o instanta sau o autoritate de reglementare a decis ca datele dumneavoastra cu caracter personal în cauza trebuie sterse;

daca se dovedeste ca datele dumneavoastra personale au fost prelucrate în mod ilegal; dreptul la restrictionare – va permite sa obtineti restrictia de procesare a datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestati acuratetea datelor dumneavoastra cu caracter personal, pentru o perioada care ne permite sa verificam aceasta acuratete;

dreptul de a obiecta – va permite sa obiectati la procesarea ulterioara a datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si în limitele stabilite de lege;

dreptul la portabilitatea datelor – va permite sa primiti datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si lizibil, sau sa transmiteti aceste date unui alt operator de date.

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus si sa aflati mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastra de operator de date, o cerere scrisa la S.C. Monica Invest S.R.L, sediul social Bacau, str. Banatului nr. 15, Tel./fax: (+4)0234 537 394, Mobil: (+4)0723 675 009, Email: pensiunea.elite@gmail.com

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publica centrala autonoma cu competenta generala în domeniul protectiei datelor personale.

 PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT SI PARTAJAREA DE DATE

Pensiunea Elite va folosi informatiile pe care le furnizati în sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.pensiuneaelite.ro, întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise în sectiunea de contact si prin formularul de contact de pe prima pagina a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care Pensiunea Elite colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai Pensiunii Elite.

Cu toate acestea, Pensiunea Elite a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea în conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile mentionate anterior.

Pensiunea Elite se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor în care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Pensiunea Elite sa aiba acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dvs. a unei legaturi cu Pensiunea Elite, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obtinerii de informatii, etc.

Prin contactarea Pensiunea Elite în oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita între dvs. si Pensiunea Elite, întelegeti si sunteti de acord cu datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

In derulare activitatii noastre utilizam serviciile Booking.com pentru a va oferi serviciile noastre de rezervare online. Deoarece noi furnizam continutul acestui website si dumneavoastra faceti o rezervare directa prin noi, rezervarile sunt procesate prin Booking.com. Informatiile pe care le introduceti pe acest website vor fi, de asemenea, partajate cu compania Booking.com si afiliatii acesteia. Aceste informatii pot include date personale precum numele dumneavoastra., datele dumneavoastra de contact, detaliile dumneavoastra de plata, numele oaspetilor care calatoresc cu dumneavoastra si orice preferinte pe care le-ati specificat la efectuarea unei rezervari.

Pentru a afla mai multe despre familia corporativa Booking.com, vizitati  Booking.com. Booking.com va va trimite un e-mail de confirmare, un e-mail înainte de sosire si va va oferi informatii despre zona si cazare. Booking.com va ofera, de asemenea, un serviciu clienti international non-stop din birourile sale locale în mai mult de 20 de limbi. Partajarea detaliilor dumneavoastra cu personalul de la serviciul clienti al Booking.com le permite sa raspunda atunci când aveti nevoie de asistenta. Booking.com poate utiliza datele dumneavoastra în scopuri tehnice, de analiza si de marketing, dupa cum este descris mai departe în Politica de confidentialitate a Booking.com. Aceasta include faptul ca datele dumneavoastra ar putea fi, de asemenea, partajate cu alti membri ai grupului de companii Holdings Inc. pentru a va propune oferte de calatorie care v-ar putea interesa si pentru a vaaoferi servicii personalizate. Dac? este necesar conform legii aplicabile, Booking.com va cere mai întâi consimtamântul dumneavoastra. Daca datele dumneavoastra sunt transferate catre o tara din afara Spatiului Economic European, Booking.com va face aranjamente contractuale pentru a se asigura ca datele dumneavoastra personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene. Daca aveti întrebari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale prin intermediul Booking.com, va rugam sa contactati dataprotectionoffice@booking.com.

 

PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE. COOKIE

Site-ul www.pensiuneaelite.ro  nu foloseste identificatori de tip Cookie.

EXONERARE DE RASPUNDERE

Site-ul www.pensiuneaelite.ro poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Pensiunii Elite. Pensiunea Elite nu îsi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Pensiunea Elite nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modific?ri periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.pensiuneaelite.ro .

Va rugam sa nu continuati sa utilizati site-ul www.pensiuneaelite.ro daca nu sunteti de acord cu astfel de modificari. De asemenea, va recomandam sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare.
Termenii Politicii GDPR se interpreteaza în conformitate cu legislatia aplicabila.

CONTACT

Daca aveti intrebaari sau preocupaari cu privire la modul in care trataam si folosim datele dumneavoastraa cu caracter personal sau doriti sa va exercitatti oricare dintre drepturile dumneavoastraa, va rugam sa ne contactati accesând datele de contact existente pe site.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.